Texas, New Braunfels-də çayı üzün

Burada Alman ənənələri və çay kənarında yaşamaq görüşür.